Press release

Renomowany zespół prawników Life Sciences dołączy do Rymarz Zdort Maruta 

9 listopada 2023 r.

Kancelaria Rymarz Zdort Maruta, zgodnie z przyjętą strategią, kontynuuje swój dynamiczny rozwój poszerzając zakres wsparcia o branżę Life Sciences. Do nowego zespołu na przestrzeni najbliższych miesięcy dołączy kilkunastu doświadczonych doradców pracujących od lat z klientami z sektora Life Sciences. Ta inicjatywa jest odpowiedzią na stale zmieniający się i rozwijający sektor ochrony zdrowia w Polsce i Europie oraz rosnące potrzeby klientów w tym obszarze. Z początkiem listopada pracę w kancelarii rozpoczęli już partnerzy: Michał Czarnuch, Dr Anna Partyka-Opiela, Marcin Pieklak oraz Tomasz Kaczyński.

Sukcesywne poszerzanie bazy klientów oraz rozbudowa kompetencji naszej kancelarii o kolejne istotne i wiodące na rynku praktyki, jest kluczowym elementem naszej strategii rynkowej, którą konsekwentnie realizujemy od momentu kiedy staliśmy się niezależną kancelarią. Utworzenie praktyki Life Sciences oraz dołączenie tak renomowanych prawników do naszego zespołu, jest odpowiedzią na potrzeby naszych klientów. Jestem pewien, że dzięki połączeniu ich wiedzy i doświadczenia z siłą naszych dotychczasowych praktyk będziemy w stanie oferować klientom kompleksowe i multidyscyplinarne doradztwo prawne na najwyższym poziomie w sposób, który dotychczas nie był spotykany na rynku”– mówi Paweł Zdort, partner zarządzający w Rymarz Zdort Maruta.

Szefem nowej praktyki będzie Michał Czarnuch, a partnerami współkierującymi praktyką będą Dr Anna Partyka-Opiela, Marcin Pieklak i Tomasz Kaczyński.

Michał Czarnuch
+

Jeden z najlepszych polskich prawników działających w szeroko pojętym obszarze służby zdrowia, który specjalizuje się w prawie administracyjnym, a w szczególności prawie farmaceutycznym, prawie wyrobów medycznych, prawie medycznym, prawie reklamy, prawie europejskim i prawie konkurencji, a także compliance w sprawach związanych z zarzutami korupcji. Jest zaangażowany w doradztwo dla branży farmaceutycznej i FMCG (włączając produkty alkoholowe i tytoniowe), w zakresie działań reklamowych i promocyjnych, refundacji, dystrybucji, znakowania oraz wytwarzania i kontroli jakości. Doradza w zakresie tworzenia systemów dystrybucji i handlu produktami leczniczymi w kwestiach związanych z systemami ochrony zdrowia, w tym dotyczących finansowania świadczeń zdrowotnych, tworzenia i restrukturyzacji podmiotów leczniczych, telemedycyny oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Uczestniczył w wielu procesach legislacyjnych, m.in. brał udział w pracach nad ustawami z zakresu ochrony zdrowia, tworząc opinie i raporty na temat funkcjonowania tych ustaw. Jest jednym z inicjatorów Telemedycznej Grupy Roboczej oraz członkiem zarządu Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza. Doradza w projektach związanych z outsourcingiem i dostępem do danych medycznych we współpracy z CSIOZ i Ministerstwem Zdrowia. Członek Rady ds. Interoperacyjności CSIOZ. Był szefem praktyki Life Sciences w kancelarii DZP.

Dr Anna Partyka-Opiela
+

Prowadząca zespół Compliance w ramach praktyki Life Sciences, posiada ponad 15 lat doświadczenia w zakresie compliance, whistleblowing, etyki, zapobiegania korupcji, AML oraz Legal Design. Anna świadczy bieżące doradztwo z zakresu zapobiegania korupcji i compliance, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych  z transparentnością procesów, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów compliance. Prowadziła liczne projekty mające na celu wdrażanie kompleksowych systemów compliance, w tym opartych na normach ISO, regulacji i systemów w zakresie whistleblowing, AML, sankcyjnych oraz związanych z prawidłowym funkcjonowaniem łańcuchów dostaw. Posiada także wieloletnie doświadczenie w obszarze audytów zgodności i audytów śledczych oraz projektów z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Prowadzi również projekty związane z upraszczaniem komunikacji prawnej (Legal Design) oraz doradztwem w zakresie governance w projektach ESG. Jest członkiem Komitetu Compliance przy GPW oraz Członkiem Rady Innowatorów Polskiego Stowarzyszenia ESG. Uprzednio była szefem zespołu Compliance w kancelarii DZP.

Marcin Pieklak
+

Współzarządzający praktyki Life Sciences, jest prawnikiem z wieloletnią praktyką w sektorze ochrony zdrowia, prawa farmaceutycznego, prawo żywnościowego czy prawa umów. Specjalizuje się między innymi w postępowaniach z zakresu refundacji, finansowania świadczeń gwarantowanych czy przetargów. Swoje doświadczenie zdobywał reprezentując klientów przed organami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia, w tym przed Ministrem Zdrowia, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Doradzał w wielu postępowaniach refundacyjnych zakończonych finansowaniem nowych, innowacyjnych leków, środków spożywczych czy wyrobów medycznych. Szeroka wiedza o systemie oraz uwarunkowaniach rynkowych pozwalała mu na wspieranie klientów od pierwszych etapów procesu, tj. w ramach programów wczesnego dostępu, czy ratunkowego dostępu do terapii. Posiada doświadczenie pracy po stronie płatnika publicznego, gdzie prowadził postępowania refundacyjne, występował przed sądami administracyjnymi, a także współtworzył praktykę refundacyjną. Jest autorem najbardziej kompleksowego opracowania dotyczącego rynku refundacyjnego. Zajmuje się także bieżącą obsługą firm z sektora Life Sciences, w tym firm farmaceutycznych oraz żywnościowych. Wcześniejsza praca w organach nadzoru pozwoliła mu na szerokie wsparcie nie tylko w zakresie wprowadzania produktów do obrotu, ale także ich reklamy oraz promocji. Doświadczenie w zakresie umów opartych o general contract law pozwoliło na obsługę międzynarodowych korporacji również w ramach aktywności przekraczających granice Polski.

Tomasz Kaczyński
+

Współzarządzający praktyką Life Sciences, ma blisko 20 lat doświadczenia w zakresie prawa farmaceutycznego – od rejestracji produktów, przez kwestie refundacyjne, zagadnienia wytwarzania i dystrybucji, po prawo reklamy i regulacje badań klinicznych. Doradza przedsiębiorcom funkcjonującym na rynku farmaceutycznym, kosmetycznym, wyrobowym oraz spożywczym w tym producentom, dystrybutorom hurtowym i sieciom aptek.  Wspiera regulacyjnie fuzje i przejęcia oraz tworzy struktury dystrybucji na rynku regulowanym. Jego specjalizacja obejmuje również kwestie franczyzy, prawa żywnościowego (w szczególności regulacji dotyczących FSMP oraz suplementów diety), prawa ochrony konsumentów, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się również doradztwem z zakresu regulacji rynku paszowego oraz żywności genetycznie modyfikowanej, a także bierze udział w postępowaniach kontrolnych na rynku rolno-spożywczym. Pracował nad zagadnieniami ochrony zdrowia publicznego w organach administracji terytorialnej, gdzie odpowiadał m.in. za restrukturyzację publicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie Województwa Mazowieckiego. Jest Głównym Ekspertem ds. Prawa Farmaceutycznego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Był współzarządzającym praktyką Life Sciences w kancelarii DZP.

fot. Bartosz Maciejewski

Niezmiernie się cieszę, że kancelaria Rymarz Zdort Maruta dostrzega bardzo dynamiczny rozwój branży Life Sciences oraz zdecydowała się powierzyć nam misję tworzenia tej praktyki w ramach kancelarii. Jestem przekonany, że nasza silna pozycja i renoma, którą od lat cieszymy się na rynku, pozwoli nam na skuteczne doradztwo zarówno dla obecnych oraz nowych klientów kancelarii. Bardzo liczę na synergię z pozostałymi praktykami kancelarii takim jak TMT oraz M&A na zmieniającym się rynku transakcji. To połączenie najlepszego doświadczenia w obszarze farmacji z doświadczeniami transakcyjnymi oraz technologicznym” – komentuje Michał Czarnuch, partner kierujący praktyką Life Sciences. 

Nowy zespół Life Sciences będzie świadczył doradztwo w zakresie prawa farmaceutycznego, biotechnologii, prawa żywnościowego, opieki zdrowotnej, MedTech oraz weterynarii. Będzie wspierał polskich i zagranicznych klientów z branży farmaceutycznej, ochrony zdrowia, spożywczej i chemicznej, a także przedsiębiorców z branży alkoholowej i tytoniowej. 

,,Powiększenie naszego zespołu o specjalistów w dziedzinie Life Sciences jest  trzecim tegorocznym wydarzeniem istotnie powiększającym skalę i zakres usług naszej firmy – po połączeniu z zespołem Maruta Wachta i z zespołem Agnieszki Skorupińskiej, zajmującym się ochroną środowiska i ESG. Można w związku z tym postawić pytanie, ile tego typu kroków planujemy na rok 2024. Na szczęście, można również na to pytanie nie odpowiadać w tej chwili. Z całą pewnością jednak w Polsce jest miejsce na firmę prawniczą najwyższej jakości o rozmiarze większym niż nasz obecny. To z czego na pewno nie zrezygnujemy, to zapewnienie, że w każdej praktykowanej przez nas dziedzinie pozostaniemy liderami. Nowy zespół Life Sciences z tak wszechstronną i szczegółową wiedzą oraz wieloletnią praktyką z całą pewnością wpisuje się w tę politykę” – dodaje Paweł Rymarz, partner zarządzający w Rymarz Zdort Maruta.

Członkowie zespołu

Michał Czarnuch

Partner

Michał Czarnuch

dr Anna Partyka-Opiela

Partner

dr Anna Partyka-Opiela

Tomasz Kaczyński

Partner

Tomasz Kaczyński

Zobacz więcej

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Bridgepoint przy sprzedaży 100% akcji grupy SMYK oraz grupy SMYK w procesie zmiany warunków oraz wydłużenia finansowania

9 maja 2024

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bridgepoint przy transakcji sprzedaży 100% akcji grupy Smyk na rzecz Michała Groma, Macieja Zużałka oraz funduszu AMC, którym zarządza Accession Capital Partners...

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Bridgepoint przy sprzedaży 100% akcji grupy SMYK oraz grupy SMYK w procesie zmiany warunków oraz wydłużenia finansowania
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!