Transakcje i projekty

Rymarz Zdort doradzała PGNiG S.A. w przygotowaniu „Planu połączenia” z PKN ORLEN S.A. oraz w budowie największej polskiej spółki z GPW

17 sierpnia 2022 r.

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy PGNiG S.A. („PGNiG”) w uzgadnianiu planu połączenia z PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”). Podpisanie planu połączenia to kluczowy etap największej fuzji w historii polskiego rynku energetycznego. Połączenie PKN ORLEN oraz PGNIG umożliwi zbudowanie zdywersyfikowanej grupy kapitałowej, która dzięki skali działalności i sile finansowej umocni swoją wiodącą pozycję oraz odegra kluczową rolę w transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

Połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie majątku PGNiG do PKN ORLEN. W zamian za akcje gazowej grupy jej akcjonariusze otrzymają akcje powiększonego PKN ORLEN. Warunkiem niezbędnym do realizacji transakcji będzie zgoda dotycząca parytetu wymiany oraz pozostałych warunków połączenia wyrażona przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas Walnych Zgromadzeń. Przyznawane akcje będą akcjami nowej emisji, emitowanymi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN. W zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji PKN ORLEN.

„Cieszymy, że mamy możliwość uczestniczyć w budowie największego koncernu multienergetycznego w Polsce opartego na aktywach PKN ORLEN, Grupy LOTOS oraz PGNiG, którego głównym celem jest wzmacnianie polskiego sektora energetycznego. Dziękujemy naszemu klientowi za możliwość uczestniczenia w projekcie powstania największej pod względem kapitalizacji polskiej spółki na GPW, który po ponad czterech latach intensywnych prac naszego zespołu, wchodzi właśnie w finałową fazę” – mówi Paweł Rymarz, partner zarządzający.

W skład zespołu projektowego weszli: Paweł Rymarz (partner zarządzający), Dr Jakub Zagrajek (partner), Dr Paweł Mazur (senior associate), Tomasz Bąkowski (senior associate) oraz Patrycja Gliwka (associate).

Członkowie zespołu

Paweł Rymarz

Paweł Rymarz

Partner zarządzający

Paweł Rymarz
Jakub Zagrajek

dr Jakub Zagrajek

Partner

dr Jakub Zagrajek
Paweł Mazur

dr Paweł Mazur

Senior Associate

dr Paweł Mazur
Tomasz Bąkowski

Tomasz Bąkowski

Senior Associate

Tomasz Bąkowski
Patrycja Gliwka

Patrycja Gliwka

Associate

Patrycja Gliwka

Zobacz więcej

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Bridgepoint przy sprzedaży 100% akcji grupy SMYK oraz grupy SMYK w procesie zmiany warunków oraz wydłużenia finansowania

9 maja 2024

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bridgepoint przy transakcji sprzedaży 100% akcji grupy Smyk na rzecz Michała Groma, Macieja Zużałka oraz funduszu AMC, którym zarządza Accession Capital Partners...

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Bridgepoint przy sprzedaży 100% akcji grupy SMYK oraz grupy SMYK w procesie zmiany warunków oraz wydłużenia finansowania
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!