Tomasz Bąkowski

Senior Associate

Tomasz Bąkowski

Tomasz Bąkowski, adwokat, senior associate w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort Maruta oraz członek zespołu nieruchomości.

Doświadczenie i wykształcenie:

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie budowlanym i zagospodarowania przestrzennego, w zagadnieniach prawnych z zakresu procesu zagospodarowywania nieruchomości, a także w postępowaniach administracyjnych. Świadczył doradztwo prawne przy transakcjach korporacyjnych oraz z branży nieruchomości w Polsce i za granicą, w tym w zakresie nabywania nieruchomości, zabudowy gruntu dla celów handlowych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zawierania umów najmu przestrzeni handlowej, biurowej i przemysłowej.

Jego doświadczenie obejmuje też obsługę licznych postępowań administracyjnych dotyczących uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę, kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i ochrony zabytków, jak również aspektami nieruchomościowymi w transakcjach fuzji i przejęć oraz debiutów giełdowych (IPO), doradztwo w zakresie nabywania i rozbudowy inwestycje w odnawialne źródła energii na lądzie i morzu, w tym związane z nimi umowy deweloperskie i zarządzanie nieruchomościami.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2013 roku oraz kurs prawa brytyjskiego i europejskiego w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego utworzonym przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Cambridge. W 2017 roku ukończył studia podyplomowe Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wpis na listę adwokatów otrzymał w 2018 roku.

Powiązane aktualności

Rymarz Zdort doradzała PGNiG S.A. w przygotowaniu „Planu połączenia” z PKN ORLEN S.A. oraz w budowie największej polskiej spółki z GPW

17 sierpnia 2022

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy PGNiG S.A. („PGNiG”) w uzgadnianiu planu połączenia z PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”). Podpisanie planu połączenia to kluczowy etap największej fuzji w historii pol...

Rymarz Zdort doradzała PGNiG S.A. w przygotowaniu „Planu połączenia” z PKN ORLEN S.A. oraz w budowie największej polskiej spółki z GPW

Echo Partners sprzedaje pakiet akcji w Echo Investments

2 stycznia 2020

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Echo Partners B.V. w transakcji sprzedaży 100% udziałów w Lisala sp. z o.o, będącej większościowym akcjonariuszem Echo Investment S.A., na rzecz spółki celowej węgier...

Echo Partners sprzedaje pakiet akcji w Echo Investments
Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!