Transakcje i projekty

Rymarz Zdort Maruta doradcą SFS Ventures s.r.o. w procesie zbycia 11% udziałów w Eurozet sp. z o.o. na rzecz Agora S.A.

1 marca 2023 r.

Miło nam poinformować, że nasza kancelaria reprezentowała SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze w procesie zbycia 11% udziałów w Eurozet sp. z o.o. na rzecz Agora S.A.  Transakcja została przeprowadzona po wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnego wyroku utrzymującego w mocy wcześniejsze rozstrzygnięcie sądu I instancji wyrażające bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Agorę kontroli nad Eurozet. W wyniku transakcji udział Agory w Eurozet zwiększył się z 40% do 51%, zaś udział SFS Ventures zmniejszył się z 60% do 49%. Cena sprzedaży wynosi 9.170.000 EUR, z zastrzeżeniem korekty zgodnie z ustalonymi przez strony zasadami. Transakcja została sfinansowana pożyczką udzieloną przez SFS Ventures na rzecz Agory.

Przed nabyciem 11% udziałów przez Agorę strony zawarły aneks do łączącej je umowy wspólników. Umowa ta m.in. przyznaje Agorze uprawnienie do nabycia pozostałych 49% udziałów w Eurozet posiadanych przez SFS Ventures. Uprawnienie może zostać zrealizowane do 31 lipca 2025 roku.

W skład zespołu transakcyjnego weszli: dr hab. Łukasz Gasiński (partner), dr Adam Puchalski (counsel), Marzena Iskierka-Janota (senior associate) oraz Szymon Rutecki (associate). Doradztwo przy aspektach związanych z finansowaniem transakcji zapewniał Adrian Więsław (senior associate). Wsparcie prawne w aspektach antymonopolowych transakcji zapewniali Iwona Her (partner) i Tomasz Kordala (senior associate).

Członkowie zespołu

Łukasz Gasiński

dr hab. Łukasz Gasiński

Partner

dr hab. Łukasz Gasiński
Iwona Her

Iwona Her

Partner

Iwona Her
Adam Puchalski

dr Adam Puchalski

Counsel

dr Adam Puchalski
Adrian Więsław

Adrian Więsław

Senior Associate

Adrian Więsław
Tomasz Kordala

Tomasz Kordala

Senior Associate

Tomasz Kordala
Szymon Rutecki

Szymon Rutecki

Associate

Szymon Rutecki

Zobacz więcej

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce – jak poprawiać sytuację najmłodszych i polepszać ich komfort oraz samopoczucie?

17 czerwca 2024

Zaburzenia zdrowia psychicznego i ich wpływ na możliwość rozwoju oraz osiąganie pełnego potencjału są często pomijaną przyczyną cierpienia dzieci i młodzieży na całym świecie. Problemy w tym obszarze ...

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce – jak poprawiać sytuację najmłodszych i polepszać ich komfort oraz samopoczucie?
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!