Transakcje i projekty

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Biura Maklerskiego PKO BP w związku z emisją nowych i sprzedażą istniejących akcji Archicom o wartości 220 mln zł

30 października 2023 r.

Miło nam poinformować, że wspieraliśmy Biuro Maklerskie PKO BP, pełniące rolę globalnego koordynatora, w ramach transakcji typu ABB (ang. accelerated book-building; przyspieszona księga popytu) dotyczącej emisji przez Archicom S.A. 10 mln nowych akcji serii D i E oraz sprzedaży przez DKR Echo Investment ok 6,1 mln akcji istniejących Archicom S.A. Środki ze sprzedaży akcji istniejących zostały reinwestowane w niepłynne akcje nowej emisji. Wartość przeprowadzonej transakcji wyniosła 220 mln złotych.

Pozyskane środki Archicom S.A. przeznaczy przede wszystkim na zintensyfikowanie działań w obszarze akwizycji gruntów pod kolejne inwestycje.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper będący spółką zależną Echo Investment. Obie spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. DKR Echo Investment to bezpośredni akcjonariusz Archicom S.A. i spółka w 100% zależna od Echo Investment.

Bieżącymi pracami i nadzorem nad transakcją zajmował się Filip Leśniak, partner współodpowiedzialny za praktykę rynków kapitałowych. W skład zespołu projektowego wchodzili również: Karolina Kłos (senior associate) oraz Piotr Sławek (associate).

Dziękujemy klientowi za zaufanie – Krisztinie Bende, Tomaszowi Krześniakowi, Katarzynie Matyjasek-Kowalczyk, Agacie Dymel, Jackowi Frączykowi, Maksymilianowi Piotrowskiemu. Cieszymy się, że jesteśmy w gronie doradców prawnych wspierających transakcje realizowane przez Biuro Maklerskie PKO BP. Gratulujemy spółce Archicom oraz wszystkim zaangażowanym w transakcję.” – mówi Filip Leśniak.

Członkowie zespołu

Filip Leśniak

Partner

Filip Leśniak
Karolina Kłos

Karolina Kłos

Senior Associate

Karolina Kłos
Piotr Sławek

Piotr Sławek

Associate

Piotr Sławek

Zobacz więcej

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!