Transakcje i projekty

Sprzedaż Termet i Tester na rzecz Ferro

30 listopada 2020 r.

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała sprzedającym przy transakcji sprzedaży około 70,65% akcji Termet S.A. oraz 100% udziałów Tester sp. z o.o. na rzecz Ferro S.A.

Termet S.A. jest producentem urządzeń grzewczych – kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii. Tester zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem oraz sprzedażą elektronicznych układów sterowania i automatyki do urządzeń gazowych.

Przedwstępna umowa nabycia akcji oraz przedwstępna umowa nabycia udziałów zostały podpisane 26 listopada 2020 r., pod warunkiem zawieszającym w postaci uzyskania przez kupującego zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Termet S.A. albo innego rodzaju rozstrzygnięcia, z którego wynikałoby, że przejęcie kontroli nad Termet S.A. nie wymaga zgody na dokonanie koncentracji. Zamknięcie transakcji planowane jest w pierwszym kwartale 2021 r.

Prace zespołu transakcyjnego prowadzili dr Filip Uziębło, radca prawny i partner z departamentu korporacyjnego, oraz Aleksandra Dobrzyńska-Grezel, radca prawny i counsel z tego samego departamentu. W skład zespołu weszli: Aleksandra Śliwa, associate z praktyki nieruchomości, Marek Kanczew, radca prawny i counsel z departamentu podatkowego i praktyki pracy, Irmina Wątły, radca prawny i counsel z praktyki ochrony konkurencji, Antonina Falandysz-Zięcik, associate z tej samej praktyki, a także dr Jakub Zagrajek, adwokat i partner z departamentu korporacyjnego.

Członkowie zespołu

Aleksandra Dobrzyńska-Grezel

Aleksandra Dobrzyńska-Grezel

Partner

Aleksandra Dobrzyńska-Grezel
Marek Kanczew

Marek Kanczew

Partner

Marek Kanczew

Irmina Wątły

Counsel

Irmina Wątły
Jakub Zagrajek

dr Jakub Zagrajek

Partner

dr Jakub Zagrajek

Zobacz więcej

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!