Michał Nowakowski

Counsel

Michał Nowakowski

Michał Nowakowski, radca prawny, counsel w departamencie technologicznym kancelarii Rymarz Zdort Maruta oraz członek zespołu regulacji i technologii finansowych.

Doświadczenie i praca naukowa: 

Specjalizuje się w obszarze rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego, usług płatniczych oraz AML, sztucznej inteligencji oraz IT. Naukowo zajmuje się m.in. cyfrowymi finansami, tajemnicą bankową oraz udostępnianiem danych. 

Brał udział w licznych implementacjach rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego, a także doradzał w obszarze wdrażania nowych regulacji. Ekspert fundacji AILAWTECH i FinTech Poland oraz współpracownik Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych – Cyber Science. W swoim życiu zawodowym był związany m.in. z Bankiem Handlowym, gdzie wspierał m.in. dział R&D. Pracował w Narodowym Banku Polskim, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a także odbył staże w Europejskim Banku Centralnym oraz Międzynarodowym Funduszu Walutowym. 

Jest autorem książki „Fintech. Technologia, Finanse, Regulacje. Przewodnik praktyczny dla sektora innowacji finansowych”, która otrzymała w 2021 r. prestiżową nagrodę eDukat za najlepsze opracowanie naukowe. Jest także redaktorem naukowym komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Był ekspertem zewnętrznym w zakończonym projekcie EBOR oraz Komisji (UE) dotyczącym stworzenia ram prawno-regulacyjnych dla innowacji finansowych w Polsce, a także liderem grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji w sektorze finansowym przy KPRM, a obecnie jest wiceliderem grupy ds. prawa i etyki, a także koordynuje grupę ds. odpowiedzialności. Wykładowca na studiach podyplomowych, w tym na Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Handlowej, a także Uniwersytecie SWPS, w obszarze sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego oraz #fintech.  Autor publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach i warsztatach/szkoleniach, w szczególności poświęconych zagadnieniom sztucznej inteligencji, etyki oraz walut cyfrowych banków centralnych czy kryptoaktywów.

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!